Blog

Explore Costa del Sol

Kezdeti lépések

Amikor 180 napnál több időt tartózkodik Spanyolországban, akkor a Külföldi Állampolgárok Központi Nyilvántartásába (Registro Central de Extranjeros) kell bejelentkezni. Ezt követően a társadalombiiztosítónál kell kikérni a TB számot, amely egyben adószám is. ( TB szám nem szükséges, ha nem akar dolgozni, vagy vállalkozni Spanyolorszgában) A következő lépés az Empadronamiento, ami tulajdonképpen a magyar lakcím bejelentéshez hasonlítható. Ha már van NIE számunk és lakcímbejentőnk, akkor pl. tudunk venni spanyol rendszámú gépkocsit és biztosítást kötni rá. Alábbiakben részletesen olvashat a kezdeti lépésekről.

NIE szám

A külföldiek azonosítására szolgáló szám ( Número de Identidad de Extranjero = NIE ) A bevándorlási hivatal vagy a Policía Nacional állítja ki.

Lakcímbejentő lap

Lakcímbejentő lap ( Empadronamiento ) a helyi önkormányzatok állítják ki. Igényléséhez bérleti szerződés, NIE szám és egy közüzemi számla kell.

Egészségbiztosítási kártya

Egészségbiztosítási kártya, ( Tarjeta Sanitaria ) az egészségbiztosító küldi ki. Igényléséhez társadalombiztosítói azonosító kell.

Minden Európai Uniós polgárnak 3 hónapot meghaladó tartózkodást követően a Külföldi Állampolgárok Központi Nyilvántartásába (Registro Central de Extranjeros) kell bejelentkeznie. Ez akkor is szükséges, ha ingatlant akar vásárolni, bérelni hosszabb távra (6-12 hónap) vagy ha munkát szeretne vállalni. NIE számot kérnek a munkavállaláshoz, ingtalant vásárolásnál és cégalapításhoz is.. Ahol szeretne élni, a település nemzeti rendőrségének (Policia National – Extranjería) az Idegenrendészeti Osztályán nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani. A NIE kiállításához nyilatkozni kell, hogy Ön mivel foglalkozik Spanyolországban (tanul, dolgozik, vállalkozik vagy rendelkezik elegendő anyagi forrással a létfenntartásához). Ezt követően lehet megkapni a végleges NIE igazolványt, a zöld színű rezidens kártyát.Illetékek:

NIE első alkalommal(Vertificado Registro UE)10.60€

NIE ( Új kártya kérése)9.45€

Az empadronamiento, vagyis lakcímbejelentés nem kötelező, de bizonyos ügyek intézéhez elengedhetetlen, pl gyerekek iskolába iratásához, spanyol rendszámú gépjármű névre írásához és az egészségügyi kártya igényléséhez, hogy a legfontosabbakat emeljem ki. A lakásbérleti szerződést, a NIE számot,útlevelet(néha a személyigazolványt is elfogadják) és egy közüzemi számlát ( víz, villany, telefon ) kell vinni, ami lakás címére szól. A hivatalok átalában 3 hónapnál nem régebbi empadronamiento-t kérnek, így mielőtt ügyintézésbe fogunk érdemes kikérni egy friss dokumentumot a régi bemutatásával.

Minden Európai Uniós polgárnak 3 hónapot meghaladó tartózkodást követően a Külföldi Állampolgárok Központi Nyilvántartásába (Registro Central de Extranjeros) kell bejelentkeznie. Ez akkor is szükséges, ha ingatlant akar vásárolni, bérelni hosszabb távra (6-12 hónap) vagy ha munkát szeretne vállalni. Ahol szeretne élni, a település nemzeti rendőrségének (Policia National – Extranjería) az Idegenrendészeti Osztályán nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani. Az eljárási illeték megfizetése után általában 3-4 nap alatt készül el az A/4-es formátumú igazolás, amely tartalmazza az adott személy nevét, állampolgárságát, lakhelyét, a nyilvántartásba-vétel időpontját és az ún. külföldiek azonosítására szolgáló NIE számot (Número de Identidad de Extranjero). Ez az igazolás előfeltétele a munkavállalásnak, ingtalant vásárolásnak, cégalapításnak és ezzel lehet hosszú távra lakást bérelni. Ez a dokumentum 3 hónapig érvényes, majd nyilatkozni kell, hogy Ön mivel foglalkozik Spanyolországban (tanul, dolgozik, vállalkozik vagy rendelkezik elegendő anyagi forrással a létfenntartásához). Ezt követően lehet megkapni a végleges NIE igazolványt, a zöld színű rezidens kártyát.

Gyakori kérdések

NIE szám igénylés

Minden Európai Uniós polgárnak 3 hónapot meghaladó tartózkodást követően a Külföldi Állampolgárok Központi Nyilvántartásába (Registro Central de Extranjeros) kell bejelentkeznie. Ez akkor is szükséges, ha ingatlant akar vásárolni, bérelni hosszabb távra (6-12 hónap) vagy ha munkát szeretne vállalni. Ahol szeretne élni, a település nemzeti rendőrségének (Policia National – Extranjería) az Idegenrendészeti Osztályán nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani. Az eljárási illeték megfizetése után általában 3-4 nap alatt készül el az A/4-es formátumú igazolás, amely tartalmazza az adott személy nevét, állampolgárságát, lakhelyét, a nyilvántartásba-vétel időpontját és az ún. külföldiek azonosítására szolgáló NIE számot (Número de Identidad de Extranjero). Ez az igazolás előfeltétele a munkavállalásnak, ingtalant vásárolásnak, cégalapításnak és sokszor kérik hosszú távú lakásbérlés esetán is. Rendszerint nyilatkozni kell, hogy Ön mivel foglalkozik Spanyolországban (tanul, dolgozik, vállalkozik vagy rendelkezik elegendő anyagi forrással a létfenntartásához).

 

Egészségbiztosítás

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya csak azokra a ellátásokra jogosít, amelyek az átmeneti külföldi tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak. Fontos tudni, hogy legfeljebb a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes. Spanyolorszgában is, ahogy sok más tagállamban sürgősségi ellátások vehetők igénybe átmeneti tartózkodás esetén EU-Kártyával. Aki 180 napnál tovább tartózkodik Spanyolországban, annak vagy a spanyol társadalalombiztosító fedezi az ellátásai költségiet és akkor neki vagy a munkáltatójának fizetnie kell a járulékot havonta, vagy köt egy magán-egészségpénztári tagságot és annak járulkékait fizeti, ezáltal válik jogosulttá a megadot szolgáltatások igénybevételére.

Lakcímkártya

Amennyiben egy magyar állampolgár három hónapnál többet tartózkodik egy másik EU tagállamban, akkor ezt be kell jelentenie annál az Önkormányzatnál, ahol a legutolsó lakcímkártyáját kiállították. A kijelentkezésről a népesség-nyilvántartó igazolást állít ki. (A hazatérést szintén ennél a szervnél kell bejelenteni.) A régi lakcímkártyát le kell adni az okmányirodában és új lakcímkártyát állítanak ki, melyet a konzuli tisztviselő ad át vagy kézbesít a külföldre letelepedő személy részére. A lakcímkártya azt igazolja, hogy az érintettnek nincs magyarországi lakóhelye, azon „külföldi lakcím” szöveg szerepel.

 

Társadalombiztosítás

A külföldi munkavállalásról, illetve a más tagállamban fennálló biztosítotti jogviszonyról 15 napon belül bejelentést kell tenni az egészségbiztosítási pénztár felé annak érdekében, hogy az EU valamely tagállamában dolgozó személy Magyarországon a járulékfizetés kötelezettség alól mentesüljön, illetve elkerülje a kettős járulékfizetést.

TOPICS

GET IN YOUR MAIL

CONNECT WITH US

Latest Blog Posts

Move2Marbella
21:22

Found what you were looking for?

Let me help you
Move2Marbella
Move2Marbella
Found what you were looking for?
22:24
Let me help you