Félnapos kirándulás Medina Sidonia-ba

A Kedves Olvasó már bizonyára unja, hogy majdnem minden úti beszámoló úgy kez- dődik, hogy „már a föníciaiak…” meg „már a romaiak…”. Természetesen Medina Si- donia esetében sem tudunk ettől a felütéstől eltekinteni. Egyes feltételezések szerint ugyanis Medina Sidonia a föníciai Szidón1 városáról kapta a nevét. Ezt ugyan semmi- lyen dokumentum vagy lelet nem támasztja alá, az biztos, hogy a rómaiak az i.e. I. században komolyabb települést hoztak létre a város mai központjának területén. Ké- sőbb, a vizigótok idején fontos, a sevilla-i érsekséghez tartozó egyházi alközpont volt.

A muzulmánok 712-ben foglalták el a várost, amit 844-ben a normannok módszeresen kifosztottak.2 X. Alfonzó 1264-ben foglalta vissza Medina Sidonia-t és a város a későb- biekben is fontos szerepet játszott a muzulmánok elleni háborúban. 1440-től a város a Medina Sidonia-i hercegség3 birtokába került. Ez a hercegi cím a legrégebben folya- matosan betöltött öröklött spanyol nemesi pozíció.4

A történelemből ennyi pont elég mára, nézzük a jelent: Medina Sidonia Cadiz megyé- ben található, Sitio de Calahondá-tól (AP-7 200. km) 160 kilométerre 337 méter ten- gerszint feletti magasságon és a menetidő kb. 1 ¾ óra5. Lakosainak száma csupán 12 ezer, ehhez képest rengeteg a turista látványosság és a vendéglátó hely. A város leg- fontosabb „iparága” a turizmus, emellett sok kisvállalkozás foglalkozik valamilyen helyi édesség előállításával.

Induljunk el viszonylag korán a Costa del Sol.ról, mert a városban 14 órakor minden (múzeum, templom, várrom) bezár és nyáron csak este 7-kor nyit ki újra.

Látogatásunkat kezd- jük a Plaza del Punto környékén. A körfor- galomban egy fej nél- küli római férfi szobrá- nak másolata fogad minket. (Az eredeti szoborral később még találkozunk.)

Parkoljunk le vagy a Dia élelmiszer bolt, vagy a benzinkút alatt, kicsit lentebb található Mercadona parkolójában. Sétán- kat kezdjük a Calle Salada-n, ahol a re- konstruált városfalak mellett elhaladva megpillantjuk a na- gyon mór stílusú Arco de la Pastora-t

Forduljunk rögtön jobbra a Calle Espiritu Santo-n, majd balra a Calle Ortega-ba. A saroktól pár méterre a bal oldalon megtaláljuk a Museo Arqueológico-t, ami unikális a maga nemében, hiszen a szokásos múzeumi kiállítás mellett egy valódi római utcát és pár lakóépület romját is bele integrálták. A múzeum 2013-ban nyílt meg és minden- képpen megér egy félórás látogatást. A római lakóház romok mellett figyelemre méltók a római szobrok másolatai is. (Az eredetiek zömmel Cadiz-ban találhatóak.) A római emlékek mellett pár vitrinben vizigót és mór eredetű tárgyakat is bemutatnak.

Római kori utca

 

 

 

 

A lenti képen egy római kori lakóház maradványai

Haladjunk tovább a Calle Ortega-n és hamarosan megpillantjuk Medina Sidonia má- sodik legfontosabb templomát az, Iglesia Santiago el Mayor-t. Mindenképpen érdemes benézni, mert kifejezetten szép a faragott főoltár.

Innen a Calle Ortega-n, a Calle Espiritu Santo-n és a Calle Pimiento-n keresztül sétál- junk vissza az autónkhoz és induljunk tovább a város központja felé (a „Centro Ciudad” táblák mentén). 850 méter és 4 perc után megérkezünk a város főterére, a Plaza de Espana-ra, ahol nem lehet autóval megállni. Haladjunk át az Ayuntamiento épületébe beépített boltív alatt, majd kb. 200 méterre a jobb oldalon találunk egy lepukkant par- kolót. A „helyi csávó” két €-t kér, de ticket-et nem ad. Ez mindig dilemma, de valószí- nűleg nincs jó megoldás.….

Sétáljunk vissza a Plaza de Espana-ra, nézelődjünk körbe, sétálgassunk a szemben lévő sétáló utcán. Ideje inni egy kávét vagy „caña”-t is. Ne feledjünk el benézni az impozáns Ayuntamiento (Polgármesteri Hivatal) aulájába, ahol a körforgalmas fejetlen római férfi szobor eredetije köszönt minket. (Illetve egy hasonló állapotú női szobor.) A két, i.sz I. századból származó, fehér márványból faragott torzókat 1926-ban találták a városban egy építkezés során és azóta is a Polgármesteri Hivatalt ékesítik.

Megint autóba ülünk és a GPS segítségével felgurulunk a Plaza de la Iglesia Mayor-ra. Itt nagy valószínűség szerint könnyedén találunk parkolóhelyet, de az ellenőrzés külön- ben sem tűnik poroszos szigorúságúnak. Útközben átha- ladunk az Arco de Belén-en (Betlehemi Kapu), közben so- kat segít elmormolni néhány néma fohászt a tükrök épsé- gének megőrzése érdekében.

Akár ittunk kávét a Centrumban, akár nem, mindenképpen érdemes betérni a tér sarkában található kávézóba (Hotel– Restaurante La Vista del Medina). Bár a kávé is ízletes, a fő feladat kisétálni a teraszra, ahonnan tényleg szívdög- lesztő kilátás nyílik a városra és a környékre.

A Plaza de la Iglesia Mayor fő ékessége – kevésbé meglepő módon – az Iglesia Mayor de Santa María La Coronada. A templom nevét („a megkoronázott Szűz Mária”) III. Károly adományozta 1788-ban. Az andalúz gótikus és plateresque6 stílusú templom egy korábbi mecset alapjain épült a XVI. században. Mind a külső. mind a belső mé-retek imponálók és az emberben óha- tatlanul felmerül a gondolat, hogy ezt a templomot a sevilla-i katedrális „kistest- véreként” tervezték és építették.

A templomba a korábbi kolostor udva- rán keresztül lépünk be.

6 Plateresque, meaning “in the manner of a silversmith” (plata being silver in Spanish), was an artis- tic movement, especially architectural, developed in Spain and its territories, which appeared between the late Gothic and early Renaissance in the late 15th century, and spread over the next two centuries. It is a modification of Gothic spatial concepts and an eclectic blend of Mudéjar, Flamboyant Gothic and Lombard decorative components, as well as Renaissance elements of Tuscan origin. (Wikipedia)

Rögtön szembetűnik a különféle építési és mű- vészeti stílusok kaval- kádja. Például a bejára- tunk melletti főkapu rene- szánsz, a 15 méter ma- gas, fából faragott főoltár plateresque stílusú.

A főkapuval majdnem szemben egy rokokó ol- tárral találkozunk, mintha csak Bécsben lennénk a Habsburgok udvarában.

Külön ki kell emelni a fő- oltárt, amely több tucat- nyi elemből áll, 160 ala- kot tartalmaz és az új- szövetségi eseményeket mutatja be.7 Az oltár ma- gassága miatt néhány elem jobban kivehető a fényképeken, mint a va- lóságban.

Itt utunk akár véget is érhet, de tiszta időben ne mulasszuk el felkeresni a Castillo, azaz a helyi vár romjait. Ehhez a Plaza de la Iglesia Mayor-ról haladjunk tovább egye- nesen (azaz ne visszafelé, az Arco de Belén irányába) és forduljunk rögtön bátran kétszere jobbra. Két perc és 450 méter múlva megérkezünk a romokhoz, ahol 2 € ellenében be is engednek minket. A vár tényleg romos és nehéz elképzelni, milyen volt

„romtalan” állapotában. A táblákon minden le van írva három nyelven, de nem is ez a lényeg, hanem a vár tetejére (közepére) épített kilátó platform. Innen tényleg fantasz- tikus a kilátás, nekünk sikerült egészen az Atlanti óceánig és Cadiz-ig ellátni, pedig nincs közel.

Az út végén, remélem egyet fognak érteni velem abban, hogy Medina Sidonia kifeje- zetten megér egy ½ napos látogatást. (Akár útközben Jerez de la Frontera-ba is, amennyiben esetleg ott szállnának meg.)

 

Sitio de Calahonda, 2018. május 15.

Réthy Imre

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

TOPICS

GET IN YOUR MAIL

CONNECT WITH US

Move2Marbella
21:22

Found what you were looking for?

Let me help you
Move2Marbella
Move2Marbella
Found what you were looking for?
22:24
Let me help you