Jaén és vidéke: reneszánsz városok az olívák földjén

Mai utazásunk Jaén tartományba vezet. Mivel úticélunk meglehetősen távol van a Costa del Sol-tól, mindenképpen indokolt Jaén-ban megszállni. Mi két éjszakát töltöt- tünk a városban és csak a harmadik nap délelőtt vezettünk kényelmesen vissza a „bá- zisra”.

Jaén-ra is igaz, hogy „már a föníciaiak meg a róma- iak…”. A föníciaiak kb. 2700 évvel ezelőtt telepedtek meg ezen a vidéken és kezdtek el olívát termesz- teni. Mai napig ez a tartomány az olíva „fővárosa”. A város és a régió szempontjából kiemelkedő ese- mény volt a viszonylag korán, már 1246-ban bekö- vetkezett rekonkviszta. Onnantól Jaén volt a mórok elleni harc egyik központja. Nem véletlen, hogy a mai tartomány neve egészen 1833-ig „Santo Reino” volt Kasztílián belül.

A kb. háromórás utazás után dél körül érkezünk meg Jaénba és a rendelkezésre álló délután pont elég a három legfontosabb látványosság megtekintésére. A kirándulást célszerű a Katedrálisnál kezdeni, ami az egykori mór mecset helyén áll. A ma is álló ka- tedrális építését csak 1540-ben kezdték meg és csak 1724-ben fejezték be. Nem véletlen tehát, hogy keverednek benne a gótikus, reneszánsz és barokk

elemek. A legfontosabb építész Andrés de Vandelvira volt, aki a spanyol reneszánsz építészet egyik meghatározó szereplője volt. Figyelemre méltók a kupola, a kórus, a főoltár és különösen a sekrestye.

Három kép a katedrális belsejéről:

A katedrálistól észak- északnyugat felé ha- ladva, a Calle Ma- estra-n keresztül kb. 15 perces sétával ér- jük el a Centro Cultu- ral Banos Arabes-t, amely a Palacio de Viillardompardo alag- sori szintjén talál- ható.

A fürdő – amely a XI. századból származik – a maga nemében a legjobb állapotban megmaradt arab fürdő Spanyolországban.

Fennmaradtak az öltöző, a meleg, hideg és forró vizes medencék is. A fürdőszint a palota építésekor – a XV-XVI. századok során – betemetésre került és csak 1913-ban fedezték ismét egy bővítési munkálat során. A palota felsőbb szintjein népművészeti múzeum működik.

A városból autóval vagy taxival tudunk felmenni a város fellegvárához, a Castillo de Santa Catalina-hoz. A városnézés fáradalmait kipihenendő, célszerű legelőszőr be- térni az itt található elegáns Parador-ba egy kávéra vagy sörre. A legenda szerint – amire semmilyen tárgyi bizonyíték sincs – a várat Hannibál utasítására kezdték el épí- teni. Az viszont már biztos, hogy az első erődítményt a mórok építették a Cordobai

Kalifátus idején (a VIII. századtól kezdve). A XI-XII. századokban a mórok kibővítették a várat és az több ostromnak is ellenállt, míg végül 1246-ban ibd al-Amar emír rákény- szerült a város feladására.

 

Az eredeti mór erőd helyén 1965 óta a Parador (elegáns szálloda) áll, míg a most látható stratégiailag fontos végvárat a rekonkviszta után építették a Katolikus Királyok. A vár mai nevét alexandriai Szent Katalinról, egy IV. századi keresztény mártírról kapta. A várból szép kilátás nyílik a városra és a végtelennek tűnő olíva ültetvényekre.

Ennyi látnivaló szerintem egy napra bőven elég, de azért megemlítem, hogy Jaen-ban számtalan egyéb mór és keresztény emlékmű, templom található, amelyek feltalálását és megtekintését szorgalmi feladatként ajánlom a Kedves Olvasó figyelmébe.

Itt érdemes szólni arról, hogy mi kétszer is a Hotel Infanta Cristina-ban szálltunk meg, ami egy tisztességes, polgári szálloda. Ugyanakkor komoly hátránya, hogy kb. 10-15 perces autóútra található a centrumtól. Harmadszorra biztosan egy központibb fekvésű szállodát keresnék.

Másnap a reggeli után kényelmesen ismét útra kelünk. Úbeda 57 km-re található Ja- éntól. Utunk szinte végig hatalmas olívaültetvények között vezet.

Úbedát is korán, már 1233-ban visszafoglalták a spanyolok a móroktól. Geostratégiai helyzetének köszönhetően a későbbiekben is nagy szerepet játszott a rekonkvisztá- ban. A mezőgazdaságnak, a kereskedelemnek és a királyságtól kapott kedvezmé- nyeknek (pl. nagyfokú autonómia) köszönhetően gyorsan nőtt a gazdasága, ami egy erős és gazdag polgárság, valamint nemesség kialakulását tette lehetővé a XIV-XV. századba. Ebben az időben Úbedának már 18.000 lakosa volt, amivel az egyik legné- pesebb városnak számított az akkori Spanyolországban.1 (2017-ben a lakosok száma 35.000.)

Úbeda fénykorát a XVI. században élte. Kiemelkedő szerepe volt ebben Francisco de los Cobos-nak, aki – többek között – I. (V.) A Károly császár államtitkára volt. Ő hono- sította meg a művészetek szeretetét és a város hamarosan olyan lett, mint egy olasz hercegi udvar. Paloták sora nőtt ki a földből, főleg Andrés de Vandelvira (őt már Ja- énben is megemlítettem) és követőinek tervei alapkán. Így vált Úbeda a spanyol rene- szánsz egyik központjává.

Eme rövid, de fontos bevezető után parkoljunk le. Ideális esetben próbáljunk a Calle Redonda de Miraflores-en megállni (lehetőleg minél közelebb a Plaza de Santa Lucia- hoz). Innen pár lépés sétával eljutunk a Santa Capilla del Salvador-hoz2. A kápolna építését a fent említett Francisco de los Cobos rendelte meg családi temetkezési hely számára. A terveket Diego de Siloé készítette, míg a kivitelezésben részt vett Andrés de Vandelvira és Estebean Jamete francia szobrász. A kápolna – különösen annak gazdagon díszített homlokzata – a spanyol reneszánsz építészet csúcspontja.

 

1 Forrás: Wikpedia

2 Plaza Vásquez de Molina. Nyitva tartás: H-Cs: 9:30-14:30 és 16:30-19:00, P-Sz: 9:30-15:00 és 16:30-19:30, V: 11:30-15:00 és 16:30-19:30. Spanyol-angol nyelvű honlap: http://www.fundacionmedi- naceli.org/monumentos/capilla/index.aspx

A Plaza Vázquez de Molina a város legfontosabb tere, ahol a Santa Capilla del Salva- dor mellett még legalább három épület kiemelt figyelmet érdemel. Közvetlenül a ká- polna mellett áll a Palacio del Deán Ortega. A palota a XVI. század közepén épült, 1929. óta állami luxus szálloda (parador) üzemel benne. Feltétlenül nézzük meg a pa- lota belső udvarát is.

A tér kápolnával szemközti oldalát a Palacio de las Cadenas foglalja el, amit Juan Vázquez de Molina, Francisco de los Lobos unokaöccse és II. Fülöp államtitkára épít- tetett magánpalotaként, „természetesen” reneszánsz stílusban a XVI. században. 1850. óta itt székel az Önkormányzat. A pincében a spanyol reneszánszt bemutató

„orientációs kiállítás” tekinthető meg.

A tér negyedik oldalát a Santa Maria de los Reales Alcázares foglalja el. A templom a korábbi mór mecset helyén épült, nem sokkal a város visszafoglalása után, eredetileg gótikus-mudéjar stílusban. A fő homlokzatot a reneszánsz idején teljesen újra építet- ték.

Amikor 2011-ben egy júniusi vasárnapon előszőr látogattam a városba, pont Úrnapját3 ünnepelték nagy körmenettel és rengeteg utcai virágdíszítéssel.

3 Az úrnapja (latinul Festum Eucharistiae, Solemnitas Corpus Domini, spanyolul Corpus Christi) katoli- kus főünnep az Eucharisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe. (Forrás: Wikipedia) Hivatalosan mindig csütörtökre esik (2018-ban május 31.), de a körmenetet Úbedá-ban a következő vasárnap délelőtt tartják (2018-ban tehát június 3-án).

Úbeda főteréről a Calle Juan Montilla felé sétáljunk tovább. Rögtön a 4. szám alatt megint egy ragyogó reneszánsz palotára bukkanunk, neve Palacio Vela de los Co- bos4.

Mindenképpen érdemes megszervezni a meglátogatását, mert kevés XVI. századi reneszánsz palota őrizte meg ilyen kiváló állapotban a korabeli bútorokat, berende- zést is.

„Természetesen” ezt a palotát is Andrés de Vandelvira tervezte.

Sétáljunk tovább előre pár percet a Calle Juan Montilla folytatásán, a Calle Real- on. A Calle Juan Pasquau sarkán álló re- neszánsz Palacio de los Condes de Gua- diana-ban (balra a fényképen) ma hotel (Palacio de Úbeda) és egy nagyon han- gulatos kávézó-étterem található benne (bejárat a Calle Real felől), ami határozot- tan ajánlható a mostanra bizonyára meg- fáradt turistának.

http://ubedaybaezaturismo.com/place/palacio-vela-de-los-cobos/

Kizárólag előzetes telefonos idő- pont egyeztetés alapján látogatható: +34 953 757 916.

Úbeda-i látogatásunk utolsó ajánlott ál- lomása a Sinagóga del Agua (Calle Roque Rojas 2.).

A zsinagóga alapesetben csak spanyol nyelvű vezetéssel látogatható. Egyéb nyelvű vezetést és különösen annak idő- pontját célszerű előre e-mailben5 egyez- tetni. (Amennyiben ezt elmulasztanánk, érdemes konkrét időpontra szóló jegyeket a kávézás előtt megvásárolni.)

A középkori zsinagóga évszázadokra feledésbe merült és csak a 2000-es években, egy fodrászműhely átalakí- tása közben fedezték fel újra. Érdekes, hogy több szintje és terme is látogat- ható; a zsinagóga központi terme mel- lett például a rituális fürdő, a raktárak és a női galéria is.

Mai kirándulásunk második állomása Baeza, Úbeda-tól mindössze 9 kilométerre. Ne sokat gondolkozzunk, hanem parkoljunk le az Aparcamiento Público Municipal-ban.6 Baeza-nak mindössze 16 ezer lakosa van, de ezzel valószínűleg itt az egyik legmaga- sabb az 1000 lakosra „eső” műemlékek, történelmi emlékek száma. Ezeket most ter- jedelmi okokból nem fogom felsorolni, de párat megemlítek.

A parkolóból kijövet sétáljunk el a Plaza Santa Cruz felé. Az utca jobb oldalán azonnal feltűnik a Palacio Jabalquinto, Baeza talán legemblematikusabb épülete. A XV. szá- zadban épült késő gótikus („gótico flamígero”, angolul „flamboyant”) stílusban, ami már a reneszánsz közvetlen előfutára volt. 1720-tól papi szemináriumi épület volt, 1992. óta a baeza-i nyári egyetem székhelye.

Pár lépéssel tovább a Santa Cruz templommal találkozunk, ami Baeza egyetlen román stí- lusú emléke.

Tovább haladva a Plaza de Santa Maria-ra érünk. aminek a közepén az impozáns Santa Maria kút áll, ami egy diadal- ívet formál. A kutat a helyi ta- nács II. Fülöp tiszteletére emeltette, abból az alkalom- ból, hogy 1564-ben az ivóvíz vezeték elérte a várost.

6 A Google térképen Parking Baeza a neve és fizikailag a Calle Compania 7. szám alatt található.

A fenti képen a kút mögött az Antiguo Seminario Conciliar de San Felipe Neri épülete látható. A XVI. században épült barokk stílusban és jelenleg szintén az egyetemhez tartozik.

A tér másik oldalán a Ka- tedrális magasodik. A je- lenlegi, részben gótikus, részben reneszánsz épü- letet 1529-ben kezdték el építeni Vandelvíra tervei alapján és felügyelete mellett.

A mai templom helyén korábban mecset állt, azt megelőzően pedig – idő- beni sorrendben – egy ró- mai, majd később egy vi- zigót templom.

A Plaza de Santa Maria felől egy monumentális lépcső vezet fel az ol- dalsó főbejárathoz. (A tu- ristabejárat jobbra van, a sarkon túl.)

A templom belsejére egy igazi stíluskavalkád jel- lemző: a gótikus, rene- szánsz elemek mellett a főoltárnál már megjelenik a barokk is.

A képen a Katedrális belső ud- vara.

Rövid baeza-i „hivatalos programunk” itt befejeződik, bár még érdemes rövid sétát tenni a belvárosban, esetleg elsétálni a Paseo de la Constitución-ra.

Lehet, hogy kicsit „kimerítő” utunk utolsó állomása a baeza-i Oliva Múzeum7. Itt a nagy- üzemi olíva feldolgozás technológiáját és tárgyi emlékeit tanulmányozhatjuk8. Az üzem (amelyet 1846-1848. között a lengyel Tomasz Franciszek Ksawery Bartmanski épített)

„fénykorában” kb. 100.000 olivafa termését dolgozta fel.

Az üzem és a raktárak kívülről.

7 A Google térképen: Museo de la Cultura de Oliva. A baeza-i parkolótól 12,2 km-re található. Legegy- szerűbben a J-3040 számú úton keresztül érjük el. Sajnos nincs pontosan jelölve, hogy az országútról hol kell lekanyarodni jobbra. Esetleg figyeljük a bal oldalon a Restaurante Castillo Torres-t és az útel- ágazás azt követően kb. 350 méterre lesz. A főúttól még kb. még 1200 métert autózunk a múzeum parkolójáig. A hivatalos cím: Camino de la Laguna s/n, 23529 Puente del Obispo, Baeza, Jaén.

A nyitvatartás (főleg a délutáni) kicsit „trükkös”.

 

 

8 Egy korábbi kirándulás során egy ma is működő családi oliva feldolgozóval ismerkedhettünk Ca- sabermeja mellett.

Az olajtartályok és a csapok.

Balra egy régi prés.

Kirándulásunk itten befejeződik……. Sitio de

 

Calahonda, 2018. április 20.

Réthy Imre

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

TOPICS

GET IN YOUR MAIL

CONNECT WITH US

Move2Marbella
21:22

Found what you were looking for?

Let me help you
Move2Marbella
Move2Marbella
Found what you were looking for?
22:24
Let me help you